ZOEK NAAR REIZEN

SEIZOEN
Vóór en Najaar
Zomer
Winter
Travel-Style
Individuele reizen
Groepsreizen
Zomerhuisjesreizen
Duration
1 - 6 dagen
7 - 10 dagen
Meer dan 10 dagen
  LAAT RESULTATEN ZIEN

ZOEK NAAR EXCURSIES

SEIZOEN
Vóór en Najaar
Zomer
Winter
SOORT
BOATTRIP
QUAD RIJDEN
WALVISSAFARI
PAARDRIJDEN
JEEP EXCURSIE
FIETSEN
SNORKELEN/DUIKEN
SNEEUWSCOOTER
WANDELEN
IJSGROT
GEBIEDEN
The Beach Ride
Reykjavík
Skógar/Sólheimajökull
Skaftafell
Fagurhólsmýri
Jökulsárlón gletsjerlagune
Smyrlabjörg
Húsavík
Mývatn
Hauganes (Eyjafjörður)
Skagafjörður
Stykkishólmur
  LAAT RESULTATEN ZIEN

Vergunning:

Súla Travel is een reisburo met volledige vergunning, en is als zodanig aangesloten bij de "Icelandic Travel Industry Association" (zie https://www.saf.is/um-saf/felagatal/)  Dit betekent dat u in goede handen bent, en dat alles wat we voor u regelen volledig aan alle regelementen voldoet.   Informatie over de  vergunningen die IJslandse reisburo's moeten hebben vindt u op https://www.ferdamalastofa.is/en   door op LICENSES & LEGISLATION te klikken.  Daar vindt u allerlei informatie en er is ook een lijst van reisburo's die een vergunning hebben (list of travel agencies).
 

Verzekeringen:

Súla Travel opereert onder de IJslandse wetgeving, en heeft de wettelijk verplichte aansprakelijkheids-verzekeringen, die alle IJslandse reisburo's bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken  moeten hebben.  Deze verzekering dekt, bijvoorbeeld, de terugreis naar huis van al onze klanten mocht het reisburo failliet gaan, hij dekt vergoedingen in geval van ongelukken waar het reisburo schuld aan heeft, en soortgelijke gevallen.     Verder heeft Súla Travel een aansprakelijkheids-verzekering bij onze Verzekeringsmaatschappij VÍS, die onze gasten verzekert in geval van ongelukken en andere schade, waar het reisburo schuld aan draagt.  Natuurlijk is het desondanks altijd verstandig om een reisverzekering af te sluiten bij uw eigen verzekeringsmaatschappij, of via uw creditcard.
 

Betaling:

Zodra we u een bevestiging voor uw boeking sturen, sturen we ook een rekening voor een aanbetaling van de volledige prijs van de vluchten die u bij ons boekt, plus 10% van alle andere kosten.   Deze dient u zo spoedig mogelijk te betalen.   Daarna werken wij uw boeking af, en sturen de uiteindelijke rekening.  Deze dient u op zijn laatst 8 weken voor vertrek te betalen.  Zodra u alles betaald hebt, sturen wij u alle documentatie: de routebeschrijving, de vouchers en de verdere informatie die u nodig hebt. 

U betaalt door het geld op onze bankrekening op IJsland over te schrijven (alle informatie daarover staat natuurlijk op de rekening vermeld).   Wie dit liever wil, kan ook met creditcard betalen (Visa of Master Card), maar dan berekenen wij daarvoor 3% extra, omdat het creditcard bedrijf ons dat ook in rekening brengt, en wij dit niet in onze standaard prijzen incalculeren.  In dat geval bevelen we aan dat u het nummer in 3 verschillende mailtjes, dus in 3 delen, aan ons toestuurt, voor de veiligheid!

ALGEMENE REIS- EN HANDELSVOORWAARDEN VAN DE IJSLANDSE REISORGANISATOR SÚLA TRAVEL

 

1. AANMELDING EN BEVESTIGING

Als u zich voor één van onze reizen aanmeldt, betekent dit, dat we u een bindend aanbod doen om met u een reiscontract af te sluiten.  De aanmelding kan schriftelijk, mondeling of telefonisch gedaan worden.  De aanmelding geldt ook voor alle in de aanmelding genoemde deelnemers, en de persoon die de aanmelding stuurt is verantwoordelijk voor de contractuele verplichtingen van alle deelnemers zowel als voor zijn eigen verplichtingen, voor zover hij/zij een daartoe strekkende afzonderlijke verplichting op zich genomen heeft door middel van een expliciete en afzonderlijke verklaring. Voor ons wordt het reiscontract bindend, zodra wij de boeking en de prijs met onze reisbevestiging/faktuur schriftelijk bevestigen. Alle afspraken, overeenkomsten en speciale verzoeken moeten schriftelijk vastgelegd worden.  Speciale verzoeken waar een overeenkomst over getroffen is dienen in de reisaanmelding en in de bevestiging vermeld te worden.  Mochten de gegevens in de reisbevestiging afwijken van die in de aanmelding, dan zullen wij u daar nadrukkelijk op wijzen.
 

2. BETALINGSVOORWAARDEN

Alle prijzen worden in Euro opgegeven, voor zover geen andere valuta genoemd wordt.  Bij het afsluiten van het contract dient u 100% van de kosten van bij ons geboekte vluchten, plus 10% van alle andere diensten, afgerond op hele Euro's, te betalen.   De volledige betaling moet op zijn laatst 8 weken voor het begin van de reis voldaan worden.   De reisdocumentatie wordt pas aan u opgestuurd nadat het volledige bedrag van de faktuur door de reisorganisator ontvangen is.   De kosten van annulering en veranderingen aan uw boeking dient u echter terstond te betalen.
 

3. PRESTATIES

De omvang van onze contractuele prestaties vloeit voort uit de beschrijving van die prestaties op onze website, en zoals die in de reisbevestiging aangegeven zijn.   De prestaties die in de reisbeschrijving genoemd zijn, zijn bindend voor de reisorganisator.  Maar Súla Travel behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om vanwege zakelijk gerechtvaardigde, substantiele en onvoorziene redenen vóór het afsluiten van het contract een verandering van de prestaties aan te kondigen, waarover de reiziger vóór de boeking ingelicht wordt. Nadere afspraken, zoals veranderingen, toevoegingen e.d., die de omvang van de contractuele prestaties veranderen, moeten uitdrukkelijk door Súla Travel bevestigd worden.  Als een individuele reisroute samengesteld wordt volgens uw eigen wensen, dan worden de aard en de omvang van de contractueel overeengekomen prestaties weergegeven in het betreffende concrete aanbod van Súla Travel aan u, evenals in de betreffende reisbevestiging.
 

4. VERANDERING VAN PRESTATIES EN PRIJZEN

4.1. Veranderingen of afwijkingen van de overeengekomen inhoud van het reiscontract in individuele reisprestaties, die na het afsluiten van het contract noodzakelijk worden en niet in kwade trouw door de reisorganisator doorgevoerd worden, zijn alleen toegestaan als zulke veranderingen en afwijkingen niet wezenlijk zijn, en niet het algemene karakter van de geboekte reis beinvloeden. Eventuele aanspraken op garantie blijven onaangetast, voor zover de veranderde prestaties tekort schieten.
4.2. Súla Travel is verplicht, de klanten onmiddellijk in kennis te stellen van de veranderde prestaties.  Eventueel zullen wij u een gratis omboeking of annulering aanbieden.  Súla Travel behoudt zich het recht voor, de uitgeschreven en met de boeking bevestigde prijs te veranderen, in het geval van verhoogde kosten van vervoer, of van hogere kosten voor bepaalde prestaties zoals haven- of luchthavenbelastingen, of een verandering in de voor de betreffende reis geldende wisselkoers, al naar gelang hoe die verhoging de reisprijs per persoon of per zitplaats beinvloedt, voor zover er meer dan 4 maanden verstreken zijn vanaf het afsluiten van het contract tot aan het begin van de reis. In het geval van een latere verandering in de reisprijs voor een belangrijke reisprestatie dient Súla Travel de reizigers daar onverwijld kennis van te geven, op zijn laatst 21 dagen voor het begin van de reis (Prijsverhogingen na dat tijdstip zijn niet toegestaan). Bij prijsverhogingen van meer dan 5%, of in het geval van een belangrijke verandering in een wezenlijke reisprestatie, heeft de reiziger het recht om zonder kosten het reiscontract te beëindigen of deelname aan een gelijkwaardige reis te verlangen, wanneer Súla Travel in staat is zo'n reis zonder prijsverhoging voor de reiziger aan te bieden. De reiziger dient van deze rechten gebruik te maken, onmiddelijk na de aankondiging van de reisorganisator over de prijsverhoging of de verandering van het verloop van de reis.
4.3. Veranderingen in het verloop van de reis die veroorzaakt worden door van buiten af komende omstandigheden die door ons noch gewenst, noch beinvloedbaar zijn, en die nadat het reiscontract is afgesloten of tijdens de reis zelf noodzakeliljk worden, zoals bijvoorbeeld afwijkingen in de geplande route, veranderingen van de overnachtingsplaatsen, door het weer veroorzaakte verschuivingen/annulering van individuele activiteiten etc., gelden niet als veranderingen in de prestaties in vergelijking met de reisbeschrijving.  Hieronder vallen ook veranderingen die door een besluit van de meerderheid van de deelnemers doorgevoerd worden.
 

5. ANNULERING DOOR DE KLANT, OMBOEKINGEN, PLAATSVERVANGING VAN PERSONEN

5.1. U kunt uw overnachtingen vóór het begin van uw reis te allen tijde annuleren.  Alle annuleringen dienen schrifteljik aan Súla Travel gemeld te worden.  Uw afmelding geldt vanaf de dag dat deze door ons ontvangen wordt.
5.2. Voor vluchten zijn de annuleringskosten in veel gevallen 100%.  Súla Travel berekent de uiteindelijke kosten aan de klanten door.
5.3. Als u het reiscontract opzegt, of als u zonder annulering niet aan uw reis begint, ontstaan annuleringskosten.  Bij de berekening van deze kosten worden over het algemeen de bespaarde kosten en de andere veranderingen in de reisprestaties in aanmerking genomen.
5.4. De annuleringskosten zijn als volgt:
Als de reis vroeger dan vijf weken voor het begin van de reis geannuleerd wordt, bedragen de annuleringskosten 10% van de totale reiskosten behalve de vluchten, plus tot aan 100% voor de vluchten.
Als de reis later dan vijf weken, maar vroeger dan drie weken voor het begin van de reis geannuleerd wordt, bedragen de annuleringskosten 25% van de totale reiskosten behalve de vluchten, plus tot aan 100% voor de vluchten.
Als de reis later dan drie weken, maar vroeger dan drie dagen voor het begin van de reis geannuleerd wordt, bedragen de annuleringskosten 50% van de totale reiskosten behalve de vluchten, plus tot aan 100% voor de vluchten.
Als de reis later dan drie dagen voor het begin van de reis geannuleerd wordt, bedragen de annuleringskosten 100% van de totale reiskosten.
5.5. Het blijft voor u mogelijk om te bewijzen dat geen of wezenlijk geringere kosten ontstaan zijn, dan wat in de bovenstaande lijst van annuleringskosten staat.
5.6. Tot aan 32 dagen voor het begin van de reis, kunt u een verandering in uw boeking maken met betrekking tot de reistijd, de bestemming, de plaats van vertrek, de accommodatie of de wijze van vervoer.  Voor veranderingen in vluchten hangen de kosten af van wat de luchtvaartmaatschappijen berekenen en dit verschilt per boeking.  De volledige kosten hiervoor worden aan de klanten doorberekend.  Voor veranderingen van hotels, excursies e.d. wordt € 25 per persoon en per omboeking berekend.   Latere veranderingen zijn alleen mogelijk na een voorafgaande annulering.
Naamveranderingen zijn te allen tijde tot aan 32 dagen vóór het begin van de reis mogelijk, mits de vervangende persoon aan alle in de reisbevestiging genoemde punten voldoet.  De verwerkingskosten hiervoor zijn € 25 per persoon.   Tot aan het begin van de reis kan de reiziger erom verzoeken, dat een derde persoon in zijn plaats de rechten en plichten van het reiscontract op zich neemt. Súla Travel kan tegen deze overname door derden bezwaar maken, als deze niet aan bijzondere reisvoorwaarden voldoen of als diens deelname in tegenspraak is met wettelijke voorschriften of officiële verordeningen.  Als een derde persoon aandeel aan het contract overneemt, draagt hij tesamen met de andere reizigers verantwoordelijkheid voor de totale schuld jegens Súla Travel voor de reisprijs en de extra kosten die ontstaan door de overname van de derde persoon.
 

6. PRESTATIES WAARVAN GEEN GEBRUIK GEMAAKT WORDT

Als de reiziger geen gebruik maakt van individuele prestaties, door een voortijdige terugreis of om andere dringende redenen, zal Súla Travel proberen bij de betreffende dienstverleners terugbetaling van de bespaarde kosten te bewerkstelligen.   Deze verplichting vervalt, als er sprake is van volkomen onbelangrijke prestaties, of als een terugbetaling in strijd is met wettelijke of officiële bepalingen.
 

7. ANNULERING EN OPZEGGING DOOR SÚLA TRAVEL

7.1. ...zonder voorafgaande kennisgeving, als de reiziger het verloop van de reis, ondanks een aanmaning van de reisorganisator, blijvend verstoort, of als hij zich zodanig gedraagt dat de onmiddellijke beeindiging van het contract gerechtvaardigd is.  Súla Travel behoudt de aanspraak op de reisprijs, met inachtneming van de bespaarde kosten.  Extra kosten voor de terugreis draagt de reiziger zelf.
7.2. ... tot aan 4 weken voor het begin van de reis, vanwege het niet bereiken van het minimale aantal deelnemers zoals in de reisbeschrijving is aangegeven.   De verklaring van intrekking wordt onmiddellijk aan de betrokken reizigers gestuurd en de aanbetaalde reissom wordt terug betaald.
7.3. ...  tot aan 4 weken voor het begin van de reis, wanneer de reis, ook al heeft Súla Travel alle mogelijkheden onderzocht, niet doorgevoerd kan worden, omdat het aantal boekingen voor deze reis zo gering is, dat uitvoering ervan zou betekenen dat de kosten die ontstaan de grenzen van economisch offer waarop deze reis gebaseerd is, zullen overschrijden.  De reisorganisator heeft echter alleen het recht de reis te annuleren, als de omstandigheden die daartoe leiden niet onder zijn verantwoordelijkheid vallen (bijvoorbeeld foutieve prijsberekening), en als hij de omstandigheden die tot annulering leiden kan aantonen en als hij de reizigers een vergelijkbaar vervangend aanbod maakt.  Als een reis op grond hiervan wordt geannuleerd, krijgt de klant de betaalde reissom onmiddelijk terug.  Bovendien worden zijn boekingskosten terugbetaald, voor zover hij geen gebruik maakt van het vervangende aanbod van de reisorganisator.
 

8. ONTBINDING VAN HET CONTRACT VANWEGE BUITENGEWONE OMSTANDIGHEDEN

Mocht de reis door overmacht,die bij het afsluiten van het reiscontract onvoorzien was, beduidende verhindering ondervinden, dan kunnen zowel de reisorganisator als de reiziger het contract ontbinden.  Als het contract ontbonden wordt, kan Súla Travel een toepasselijke betaling eisen voor de reeds geleverde prestaties of voor de prestaties die nog geleverd moeten worden voor het beeindigen van de reis.  Súla Travel is verplicht, in het geval dat het contract ook de terugreis bevat, de reizigers de terugreis mogelijk te maken.  Eventuele extra kosten voor de terugreis worden door elk van beide partijen voor de helft gedragen.  In andere gevallen zijn extra kosten ten laste van de reizigers.
 

9. AANSPRAKELIJKHEID VAN DE REISORGANISATOR

9.1. Súla Travel is aansprakelijk, binnen het kader van de zorgvuldigheidsplicht van een gewone zakenman, voor de gewetensvolle voorbereiding van de reis, de zorgvuldige keuze van en het toezicht op de dienstverleners, de correctheid van de beschrijving van alle genoemde reisprestaties voor zover de reisorganisator geen veranderingen in de reisvoorwaarden heeft aangekondigd, voor de correcte levering van de overeengekomen reisprestaties, en voor eventuele fouten gemaakt door de met de reisprestatie belaste persoon.
9.2. Als binnen het kader van een reis, of als toevoeging daaraan, transport volgens dienstregeling georganiseerd wordt, en de reiziger krijgt daarvoor een overeenkomstig reisdocument, dan biedt de reisorganisator externe prestaties aan, voor zover hij daar in de reisbeschrijving nadrukkelijk op wijst.  Daarom is de reisorganisator niet aansprakelijk voor het volbrengen van deze transportprestatie zelf.  De eventuele aansprakelijkheid wordt in dit geval bepaald door de transport voorwaarden van het bedrijf, waar op uw verzoek geboekt is. 
9.3. Súla Travel is niet aansprakelijk voor vermeldingen in advertentiemateriaal van een prestatieleveraar, dat niet door ons vervaardigd is (Onderdak enz.).
 

10. GARANTIE EN SCHADEVERGOEDING

10.1. Mocht de reis niet doorgaan zoals in het contract is bepaald, dan kan de reiziger schadevergoeding eisen.  De reisorganisator kan ook door middel van een gelijkwaardige vervangende prestatie schadevergoeding verschaffen.  De reisorganisator kan weigeren schadevergoeding te verstrekken, als dit een onevenredige inzet vereist.
10.2. De reiziger kan restitutie (verlaging) van de reispreis eisen, indien hij de tekortkoming(en) in de reis door de reisorganisator direkt aantoont, tenzij er sprake is van overmacht.  Het telefoonnummer evenals het e-mail adres is in de reisdocumenten vermeld.  Als de reiziger zijn plicht tot het aantonen van een tekortkoming verwaarloost, heeft hij geen aanspraak op terugbetaling van de reissom.
10.3. Als een reis door tekortkomingen ernstig beinvloed wordt, en als de reisorganisator niet binnen een redelijke termijn schadevergoeding verstrekt, dan kan de reiziger, binnen het kader van de wettelijke bepalingen en met een schriftelijke verklaring – in zijn eigen belang en om redenen van veiligstelling van bewijs - het reiscontract ontbinden.
Hetzelfde geldt, als de reis niet aan de verwachtingen van de reiziger voldoet door een gebrek, om belangrijke en voor de reisorganisator herkenbare redenen.  Het bepalen van een termijn voor de schadevergoeding is slechts dan onnodig, als schadevergoeding onmogelijk is of door de reisorganisator geweigerd wordt of wanneer de onmiddellijke ontbinding van het contract door een bijzonder belang van de reizigers gerechtvaardigd is.
10.4. De reiziger kan, zonder afbreuk te doen aan de vermindering of de beëindiging, schadevergoeding eisen vanwege wanprestatie, tenzij de tekortkoming in de reis op omstandigheden berust, die niet aan de reisorganisator kunnen worden toegeschreven.
 

11. BEPERKING VAN SCHADEVERGOEDING

11.1. De contractuele aansprakelijkheid van de reisorganisator voor schade anders dan lichamelijk letsel, is beperkt tot het dubbele van de reissom, voor zover een schade noch opzettelijk, noch door grote nalatigheid ontstaan is, of voor zover de reisorganisator alleen verantwoordelijk is voor schade jegens de reiziger vanwege de verplichtingen van een dienstverlener.
11.2. Over alle aanspraken op schadevergoeding aan de klanten door de reisorganisator, vanwege ongeoorloofde handelingen, die niet op opzet of grove nalatigheid berusten, moet in elk individueel geval met de verzekeringsmaatschappij van de reisorganisator onderhandeld worden.  In dit verband wordt de klanten, in hun eigen belang, aangeraden om een reisongevallen- en bagageverzekering af te sluiten.
11.3. De reisorganisator is niet aansprakelijk voor tekortkomingen in verband met prestaties die als externe prestatie alleen bemiddeld worden (bv. fakultatieve excursies) en die in de reisbeschrijving als zodanig aangemerkt worden.
11.4. Een aanspraak op schadevergoeding tegen de reisorganisator is in zoverre beperkt of uitgesloten, als op grond van internationale overeenkomsten of daarop berustende wettelijke bepalingen, die betrekking hebben op de door externe dienstverleners te leveren prestaties, een aanspraak op schadevergoeding jegens de dienstverlener alleen onder bepaalde voorwaarden of beperkingen geldig gemaakt kan worden, of onder bepaalde voorwaarden uitgesloten is.
11.5. Súla Travel is niet aansprakelijk voor veranderingen in de reisroute veroorzaakt door de toestand van wegen of van het weer; speciaal bij reizen door het binnenland van IJsland (hoogland) dient, vanwege het onvoorzienbare klimaat, rekening gehouden te worden met vertragingen, annuleringen en afwijkingen van het programma.   Daardoor ontstane kosten moet de reiziger zelf dragen.
11.6. Als de reisorganisator de positie van een contractuele luchtvaartmaatschappij inneemt, dan is de aansprakelijkheid geregeld naar de bepalingen van de wetgeving over luchtvaartverkeer, volgens de internationale verdragen van Warschau, Den Haag, Guadalajara en de overeenkomst van Montreal (alleen voor vluchten naar de USA en Canada). Deze overeenkomsten beperken in de regel de aansprakelijkheid van de luchtvaartmaatschappij voor overlijden en lichamelijk letsel, evenals verlies en beschadiging van bagage.
11.7. Als de reisorganisator bij bootreizen de positie van een contractuele rederij inneemt, dan is de aansprakelijkheid geregeld volgens de bepalingen van het wetboek over handel en binnenlandse scheepvaart.
11.8. Súla Travel is niet verantwoordelijk voor welke zakelijke of lichamelijke schade en letsel dan ook, die door ongelukken, verwondingen en ziekte, afwijkingen van het reisplan veroorzaakt door veranderingen in de weersomstandigheden, of door stakingen ontstaan.  Súla Travel accepteert over het algemeen geen aansprakelijkheid voor schade die ontstaat door factoren die buiten onze invloed vallen.
11.9. U reist op eigen risico.  De reiziger stemt er nadrukkelijk mee in, dat Nordic Travel niet ter verantwoording geroepen kan worden bij sterfgevallen, persoonlijk letsel, verlies of beschadiging van bagage of waardevolle persoonlijke voorwerpen.
11.10. Beperking van de aansprakelijkheid bij overmacht: Schadevergoedingen worden niet gemaakt in geval van wat voor overmacht dan ook, of bij soortgelijke omstandigheden die buiten de invloed van Súla Travel vallen.  Dergelijke omstandigheden kunnen de volgende zijn:  Oorlog of oorlogsdreiging, opstand en onrust, civiele en industriële stakingen, terroristische activiteiten, natuurrampen, atomaire rampen, ongunstige weersomstandigheden, technische transportproblemen, veranderingen en annuleringen van vluchten door de betreffende luchtvaartmaatschappij. 
 

12. MEDEWERKINGSPLICHT

De reiziger is verplicht, bij het optreden van tekortkomingen in de prestaties, in het kader van de wettelijke bepalingen mee te werken om eventuele schade te vermijden of zo klein mogelijk te houden.  De reiziger is in het bijzonder verplicht, de reisorganisator onmiddellijk van zijn klachten in kennis te stellen.  Als de reizende zijn plicht om tekortkomingen te melden verwaarloost, bestaat er geen aanspraak op terugbetalingen/kortingen.  Als u klachten of aanmerkingen heeft over een bepaald bestanddeel van de reisprestatie, is het in uw eigen belang om dit onmiddellijk bij ons te melden, zodat we de mogelijkheid hebben om de situatie optimaal en snel voor u te verbeteren.
 

13. UITSLUITING VAN AANSPRAAK EN VERJARING

Aanspraken vanwege niet-contractuele uitvoering van de reis, dient de reiziger binnen een maand na de contractueel voorziene beëindiging van de reis bij Súla Travel ingediend te hebben.   Na afloop van de termijn kan de reiziger alleen aanspraken indienen, als hij zich buiten zijn schuld om niet aan de termijn kon houden.  Het criterium is de datum van de aankomst van de post bij Súla Travel.  Contractuele aanspraken van reizigers verjaren na 6 maanden.
 

14. PASPOORT-, VISUM, -TOL-, GELD WISSELINGS- EN GEZONDHEIDSVOORSCHRIFTEN

De reisorganisator doet zijn best om staatsburgers van de staat, waar de reizen aangeboden worden, over de bepalingen over paspoorten, visa en gezondheidsvoorschriften in te lichten, evenals eventuele veranderingen daarin vóór het begin van de reis.  Voor staatsburgers van andere staten geldt, dat het betreffende consulaat of de betreffende ambassade informatie verstrekken.
De reisorganisator is niet aansprakelijk voor de tijdige verlening van voor de toegang noodzakelijke visa door de respectievelijke diplomatieke vertegenwoordiging, als de reiziger de reisorganisator opdracht gegeven heeft dit te verzorgen, behalve dan als de vertraging de schuld van de reisorganisator is.   De reiziger is voor het voldoen aan alle bepalingen die voor het uitvoeren van de reis belangrijk zijn, zelf verantwoordelijk.   Alle nadelen, in het bijzonder de betaling van annuleringskosten, die uit het niet volgen van de voorschriften voortvloeien, komen ten laste van de reiziger, behalve als ze door nalatige foutieve informatie of gebrek aan informatie van de reisorganisator veroorzaakt zijn.  De reiziger(s) moeten zich tijdig informeren over infectiebescherming en vaccinatie, en andere prophylactische maatregelen, en zo nodig moet medisch advies ingewonnen worden over trombose en andere gezondheidsrisico's.   Er wordt verwezen naar algemene informatie, in het bijzonder bij gezondheidsinstellingen, reis-medisch ervaren artsen, tropenartsen, reis-medische informatiediensten of centra voor gezondheidsadvies.  In het algemeen bevelen we het meebrengen van een vaccinatiepaspoort aan.
 

15. VERZEKERINGEN

In uw eigen belang, bevelen we u aan een bagage-, reisongelukken- reisziekte- en reisaansprakelijkheids verzekering af te sluiten.  Waar dit niet nadrukkelijk vermeld is, is een annuleringsverzekering NIET inbegrepen.   Daarom bevelen we u eveneens aan, een dergelijke verzekering af te sluiten.  Over de details hiervan kunt u bij ons meer informatie verkrijgen.

16. ONDOELMATIGHEID VAN INDIVIDUELE BEPALINGEN

Mocht één van de hier genoemde bepalingen onwerkzaam zijn, dan blijft de werkzaamheid van de overige bepalingen van dit contract en van het totale reiscontract daar onbeïnvloed door.
 

Januari 2013
 

SÚLA Travel

Stangarhylur 1
110 Reykjavík
Tel.: 00354-5871717
Email: booking@sulatravel.is
www.ijsland-sulatravel.nl
www.ijsland-sulatravel.be

MEEST POPULAIRE IJSLAND VAKANTIES EN EXCURSIES

FANTASTISCHE INDIVIDUELE REIZEN
FANTASTISCHE INDIVIDUELE REIZEN!
IJsland Klassieke Cirkel
1 mei – 30 september, 10 nachten
IJSLAND COMPLEET
Blue Lagoon IJsland Reizen boeken - 14 nachten
Relaxen op IJsland, Noorderlicht in de winter
IJSLAND'S FANTASTISCHE HOOGLAND
7 nachten, vanaf eind juni tot eind augustus
FANTASTISCHE INDIVIDUELE REIZEN
FANTASTISCHE INDIVIDUELE REIZEN!
IJsland Klassieke Cirkel
1 mei – 30 september, 10 nachten
IJSLAND COMPLEET
Blue Lagoon IJsland Reizen boeken - 14 nachten
Relaxen op IJsland, Noorderlicht in de winter
IJSLAND'S FANTASTISCHE HOOGLAND
7 nachten, vanaf eind juni tot eind augustus
  ZOEK NAAR REIZEN
  NEEM CONTACT MET ONS OP